zpravodaj-mestske-casti-praha-ujezd

Zpravodaj městské části Praha-Újezd

vydává MČ Praha-Újezd

Cena: 0 Kč
Počet stran: 10 stran
Periodicita: 4 čísel za rok
Náklad: 1 200 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4393
Regiony: Praha, Praha 4

Kontaktní osoba

info@praha-ujezd.cz

272 690 692

Ceník inzerce


Inzerce

Celá strana

Zrcadlo 180 x 254 mm - 5 000 Kč

barevně

1/2 na šířku

Zrcadlo 180 x 122 mm - 2 700 Kč

barevně

1/4 na šířku

Zrcadlo 180 x 60 mm - 1 500 Kč

barevně

1/4 roh

Zrcadlo 88 x 122 mm - 1 500 Kč

barevně

1/8 roh

Zrcadlo 88 x 60 mm - 800 Kč

barevně

1/16 na šířku

Zrcadlo 88 x 30 mm - 400 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Zpravodaj městské části Praha-Újezd - vydává MČ Praha-Újezd je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 4 a to 4 krát za rok v nákladu 1 200 ks na vydání. Zpravodaj městské části Praha-Újezd stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 400 Kč.

Další reklamy v okolí

5plus2 Praha a okolí

Nejčtenější týdeník v České republice
0 Kč

Vaše 4

Nezávislý měsíčník pro Prahu 4
0 Kč

Zpravodaj městské části Praha-Újezd

vydává MČ Praha-Újezd
0 Kč

Kunratický zpravodaj

0 Kč

Naše Praha 4

0 Kč

Tučňák

magazín 137 tisíc obyvatel městské části Praha 4
0 Kč

hodiny

Otakarova ulice, Praha (CTM-90481-90484)
0 Kč / měs.

hodiny

Horčičkova ulice, Praha (CTM-90441-90444)
0 Kč / měs.