Zpravodaj města Písku

Cena: 0 Kč
Počet stran: 16 stran
Periodicita: 12 čísel za rok
Náklad: 14 700 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4430
Regiony: Regiony ČR, Jihočeský kraj, Písek (okres), Plzeň (město)

Kontaktní osoba

Andrea Hemberová

hemberova@regvyd.cz

777 663 795

Ceník inzerce


Inzerce

Celá strana

Zrcadlo 188 x 264 mm - 25 000 Kč

Spad 216 x 303 mm - 25 000 Kč

barevně

1/2 na výšku

Zrcadlo 92 x 264 mm - 13 750 Kč

barevně

1/2 na šířku

Zrcadlo 188 x 130 mm - 13 750 Kč

barevně

1/3 roh

Zrcadlo 124 x 130 mm - 9 580 Kč

barevně

1/3 na šířku

Zrcadlo 188 x 86 mm - 9 580 Kč

barevně

1/4 roh

Zrcadlo 92 x 130 mm - 7 560 Kč

barevně

1/4 na šířku

Zrcadlo 188 x 63 mm - 7 560 Kč

barevně

1/6 na výšku

Zrcadlo 60 x 130 mm - 5 510 Kč

barevně

1/6 roh

Zrcadlo 92 x 86 mm - 5 510 Kč

barevně

1/8 na výšku

Zrcadlo 44 x 130 mm - 4 160 Kč

barevně

1/8 roh

Zrcadlo 92 x 63 mm - 4 160 Kč

barevně

1/9 na výšku

Zrcadlo 60 x 86 mm - 4 090 Kč

barevně

1/12 na výšku

Zrcadlo 60 x 63 mm - 3 170 Kč

barevně

1/16 na šířku

Zrcadlo 92 x 30 mm - 2 290 Kč

barevně

1/24 na šířku

Zrcadlo 60 x 30 mm - 1 740 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Zpravodaj města Písku je periodikum, které vychází v regionech Regiony ČR, Jihočeský kraj, Písek (okres), Plzeň (město) a to 12 krát za rok v nákladu 14 700 ks na vydání. Zpravodaj města Písku stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 1 740 Kč.

Další reklamy v okolí

Písecké postřehy

0 Kč

Zpravodaj města Písku

0 Kč

hodiny

ÚAN, Plzeň (CTM-90381-90384)
0 Kč / měs.

hodiny

Sady Pětatřicátníků, Plzeň (CTM-90371-90374)
0 Kč / měs.

LCD obrazovka

Tyršova ul., Rychtářka, Plzeň (LMM-001)
0 Kč / měs.

plachta

Slovanská tř. - směr OC Olympia, Plzeň (RMM-705)
0 Kč / měs.

plachta

Studentská - směr Karlovy Vary, Plzeň (RMM-704)
0 Kč / měs.

plachta

Studentská - směr Karlovy Vary, Plzeň (RMM-703)
0 Kč / měs.

plachta

Pražská ul. - směr náměstí, Plzeň (RMM-702)
0 Kč / měs.

štít

Pražská ul., Plzeň (RMM-701)
0 Kč / měs.