vinorsky-zpravodaj

Vinořský zpravodaj

Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř

Cena: 0 Kč
Počet stran: 52 stran
Periodicita: 4 čísel za rok
Náklad: 1 600 ks
Rozměry: 148 × 210 mm
Web: webová stránka
ID: 4403
Regiony: Praha, Praha 19

Kontaktní osoba

sekretariat@praha-vinor.cz

286 851 483

Ceník inzerce


Inzerce

1/1 stránky

Zrcadlo 129 x 188 mm - 2 000 Kč

barevně

1/2 na šířku

Zrcadlo 129 x 92 mm - 1 000 Kč

barevně

1/3 na šíčku

Zrcadlo 129 x 62 mm - 500 Kč

barevně

1/4 roh

Zrcadlo 62 x 92 mm - 200 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Vinořský zpravodaj - Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 19 a to 4 krát za rok v nákladu 1 600 ks na vydání. Vinořský zpravodaj stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 200 Kč.

Další reklamy v okolí

Čakovické noviny

Zpravodaj pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic
0 Kč

Satalický zpravodaj

občasník vydávaný městskou částí Praha-Satalice
0 Kč

Vinořský zpravodaj

Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř
0 Kč

Kbelák

Zpravodaj městské části Praha 19
0 Kč