vase-6

Vaše 6

Nezávislý měsíčník pro Prahu 6

Cena: 0 Kč
Počet stran: 32 stran
Periodicita: 12 čísel za rok
Náklad: 56 000 ks
Rozměry: 203 × 267 mm
Web: webová stránka
ID: 4630
Regiony: Praha, Praha 6

Kontaktní osoba

Aleš Zavoral

manažer inzerce

ales@a11.cz

777 940 614

Ceník inzerce

Inzerát na spad na stránce exkluzivní. Spad +5 mm na ořez.


Inzerce

Celá strana

Spad 203 x 267 mm - 49 000 Kč

barevně

1/2 na šířku

Zrcadlo 176 x 112 mm - 23 000 Kč

Spad 203 x 131 mm - 28 000 Kč

barevně

1/2 na výšku

Zrcadlo 86 x 228 mm - 23 000 Kč

Spad 101 x 267 mm - 28 000 Kč

barevně

1/3 na šířku

Zrcadlo 176 x 73 mm - 15 000 Kč

Spad 203 x 93 mm - 19 000 Kč

barevně

1/3 na výšku

barevně

1/4 roh

Zrcadlo 86 x 112 mm - 10 000 Kč

barevně

1/8 roh

Zrcadlo 86 x 54 mm - 4 000 Kč

barevně

1/8 na výšku

Zrcadlo 41 x 112 mm - 4 000 Kč

barevně

1/6 na šířku

Zrcadlo 176 x 35 mm - 7 000 Kč

barevně

1/12 na šířku

Zrcadlo 86 x 35 mm - 2 000 Kč

barevně

1/12 na výšku

Zrcadlo 41 x 73 mm - 2 000 Kč

barevně

1/16 roh

Zrcadlo 41 x 54 mm - 16 000 Kč

barevně

1/24 roh

Zrcadlo 41 x 35 mm - 850 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Vaše 6 - Nezávislý měsíčník pro Prahu 6 je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 6 a to 12 krát za rok v nákladu 56 000 ks na vydání. Vaše 6 stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 850 Kč.

Další reklamy v okolí

5plus2 Praha a okolí

Nejčtenější týdeník v České republice
0 Kč

Vaše 6

Nezávislý měsíčník pro Prahu 6
0 Kč

Kopaninské listy

0 Kč

Lysolajský zpravodaj

Dvouměsíčník MČ Praha-Lysolaje
0 Kč

Suchdolské listy

občasník MČ Praha-Suchdol
0 Kč

Naše Praha 6

0 Kč

Šestka

Noviny městské části Praha 6
0 Kč