suchdolske-listy

Suchdolské listy

občasník MČ Praha-Suchdol

Cena: 0 Kč
Počet stran: 32 stran
Periodicita: 5 čísel za rok
Náklad: 0 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4400
Regiony: Praha, Praha 6

Kontaktní osoba

Karolína Tvarohová

redakce@praha-suchdol.cz

222 366 824

Ceník inzerce

Možnost dodatkové barvy za příplatek 20 %.


Inzerce

1/1 stránky

Zrcadlo 176 x 255 mm - 4 000 Kč

černobíle

1/2 na šířku

Zrcadlo 176 x 125 mm - 2 400 Kč

černobíle

1/4 roh

Zrcadlo 86 x 125 mm - 1 500 Kč

černobíle

1/8 roh

Zrcadlo 86 x 60 mm - 900 Kč

černobíle

Popis tiskoviny

Suchdolské listy - občasník MČ Praha-Suchdol je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 6 a to 5 krát za rok v nákladu 0 ks na vydání. Suchdolské listy stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 900 Kč.

Další reklamy v okolí

5plus2 Praha a okolí

Nejčtenější týdeník v České republice
0 Kč

Vaše 6

Nezávislý měsíčník pro Prahu 6
0 Kč

Kopaninské listy

0 Kč

Lysolajský zpravodaj

Dvouměsíčník MČ Praha-Lysolaje
0 Kč

Suchdolské listy

občasník MČ Praha-Suchdol
0 Kč

Naše Praha 6

0 Kč

Šestka

Noviny městské části Praha 6
0 Kč