Semilské noviny

Informační měsíčník občanů Semilska

Cena: 13 Kč
Počet stran: 0 stran
Periodicita: 11 čísel za rok
Náklad: 0 ks
Rozměry: 0 × 0 mm
Web: webová stránka
ID: 4766
Regiony: Regiony ČR, Liberecký kraj, Semily (okres), Rýmařov

Kontaktní osoba

Renata Coufalová

coufalova@mu.semily.cz, info@semily.cz

481 624 721

Ceník inzerce

Ceny vč. DPH. Inzerát v barvě uvnitř novin - příplatek 50 % základní sazby. Inzerát v barvě na zadní straně obálky - příplatek 100 % k základní sazbě. Slevy při opakováních. Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 15. dne v měsíci do 12 h
1/1 strany

Zrcadlo 185 x 259 mm - 700 Kč

černobíle

1/2 strany

Zrcadlo 185 x 128 mm - 3 500 Kč

černobíle

1/4 strany

Zrcadlo 90 x 128 mm - 1 800 Kč

černobíle

1/8 strany

Zrcadlo 90 x 62 mm - 840 Kč

černobíle

1/16 strany

Zrcadlo 43 x 62 mm - 430 Kč

černobíle

1/2 strany (uvnitř)

Zrcadlo 185 x 128 mm - 5 250 Kč

barevně

1/4 strany (uvnitř)

Zrcadlo 90 x 128 mm - 2 700 Kč

barevně

1/8 strany (uvnitř)

Zrcadlo 90 x 62 mm - 1 260 Kč

barevně

1/16 strany (uvnitř)

Zrcadlo 43 x 62 mm - 645 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Semilské noviny - Informační měsíčník občanů Semilska je periodikum, které vychází v regionech Regiony ČR, Liberecký kraj, Semily (okres), Rýmařov a to 11 krát za rok v nákladu 0 ks na vydání. Semilské noviny stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 430 Kč.

Další reklamy v okolí

Rýmařovský horizont

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska
13 Kč

Semilské noviny

Informační měsíčník občanů Semilska
13 Kč