satalicky-zpravodaj

Satalický zpravodaj

občasník vydávaný městskou částí Praha-Satalice

Cena: 0 Kč
Počet stran: 8 stran
Periodicita: 5 čísel za rok
Náklad: 0 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4404
Regiony: Praha, Praha 19

Kontaktní osoba

Ceník inzerce


Inzerce

1/1 strany

Zrcadlo 205 x 290 mm - 2 000 Kč

černobíle

1/2 na šířku

Zrcadlo 205 x 145 mm - 1 000 Kč

černobíle

1/2 na výšku

Zrcadlo 100 x 272 mm - 1 000 Kč

černobíle

1/3 na šířku

Zrcadlo 205 x 88 mm - 700 Kč

černobíle

1/4 roh

Zrcadlo 100 x 145 mm - 500 Kč

černobíle

1/4 na šířku

Zrcadlo 205 x 67 mm - 500 Kč

černobíle

1/4 na výšku

Zrcadlo 67 x 205 mm - 500 Kč

černobíle

Popis tiskoviny

Satalický zpravodaj - občasník vydávaný městskou částí Praha-Satalice je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 19 a to 5 krát za rok v nákladu 0 ks na vydání. Satalický zpravodaj stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 500 Kč.

Další reklamy v okolí

Čakovické noviny

Zpravodaj pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic
0 Kč

Satalický zpravodaj

občasník vydávaný městskou částí Praha-Satalice
0 Kč

Vinořský zpravodaj

Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř
0 Kč

Kbelák

Zpravodaj městské části Praha 19
0 Kč