repska-sedmnactka

Řepská sedmnáctka

Zpravodaj Prahy 17

Cena: 0 Kč
Počet stran: 0 stran
Periodicita: 0 čísel za rok
Náklad: 12 000 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4372
Regiony: Praha, Praha 17

Kontaktní osoba

Ceník inzerce


Inzerce

1/2 strany

Zrcadlo 188 x 127 mm - 7 000 Kč

1/3 na výšku

Zrcadlo 60 x 258 mm - 4 300 Kč

Popis tiskoviny

Řepská sedmnáctka - Zpravodaj Prahy 17 je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 17 a to 0 krát za rok v nákladu 12 000 ks na vydání. Řepská sedmnáctka stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 4 300 Kč.

Další reklamy v okolí

Řepská sedmnáctka

Zpravodaj Prahy 17
0 Kč