novobelsky-zpravodaj-ostrava-nova-bela

Novobělský zpravodaj (Ostrava-Nová Bělá)

Cena: 0 Kč
Počet stran: 12 stran
Periodicita: 6 čísel za rok
Náklad: 0 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4527
Regiony: Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský kraj, Ostrava-město (okres), Ostrava-město (okres), Ostrava (město)

Kontaktní osoba

hdojcsanova@novabela.ostrava.cz

Ceník inzerce


Inzerce

1/1 strany

Zrcadlo 190 x 277 mm - 1 000 Kč

černobílá

1/2 strany

Zrcadlo 190 x 135 mm - 500 Kč

černobílá

1/4 strany

Zrcadlo 90 x 135 mm - 250 Kč

černobílá

1/8 strany

Zrcadlo 90 x 65 mm - 125 Kč

černobílá

Popis tiskoviny

Novobělský zpravodaj (Ostrava-Nová Bělá) je periodikum, které vychází v regionech Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský kraj, Ostrava-město (okres), Ostrava-město (okres), Ostrava (město) a to 6 krát za rok v nákladu 0 ks na vydání. Novobělský zpravodaj (Ostrava-Nová Bělá) stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 125 Kč.

Další reklamy v okolí

Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák

0 Kč

Svinovský Hlasatel (Ostrava-Svinov)

List občanů Svinova
0 Kč

Starobělský zpravodaj

Ohlasy obecné a obecní
0 Kč

Slezskoostravské noviny

Měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava
0 Kč

RaB Noviny

Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice
0 Kč

Pustkovecký zpravodaj (Ostrava-Pustkovec)

Bezplatný čtvrtletník občanů městského obvodu Pustkovec
0 Kč

Proskovický Florián (Ostrava-Proskovice)

0 Kč

PRIO (Ostrava-Poruba)

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba
0 Kč

Polanský zpravodaj (Ostrava-Polanka nad Odrou)

Občasník městského obvodu Polanka nad Odrou
0 Kč

Pleso (Ostrava-Plesná)

Informační zpravodaj MOB Plesná
0 Kč