mecholupsky-zpravodaj

Měcholupský zpravodaj

Zpravodaj Městské části Praha - Dolní Měcholupy

Cena: 0 Kč
Počet stran: 4 stran
Periodicita: 6 čísel za rok
Náklad: 1 200 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4396
Regiony: Praha, Praha 15

Kontaktní osoba

urad@dolnimecholupy.cz

272 706 441

Ceník inzerce
Popis tiskoviny

Měcholupský zpravodaj - Zpravodaj Městské části Praha - Dolní Měcholupy je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 15 a to 6 krát za rok v nákladu 1 200 ks na vydání. Měcholupský zpravodaj stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 0 Kč.

Další reklamy v okolí

5plus2 Praha a okolí

Nejčtenější týdeník v České republice
0 Kč

Rohožník

Dubečský zpravodaj
0 Kč

Měcholupský zpravodaj

Zpravodaj Městské části Praha - Dolní Měcholupy
0 Kč

Štěrboholské listy

Periodický tisk územně samosprávního celku
0 Kč

Petrovický zpravodaj

Periodikum městské části Praha – Petrovice
0 Kč

Hlasatel (Praha 15)

Zpravodaj městské části Praha 15
0 Kč