letnanske-listy

Letňanské listy

Měsíčník městské části Praha 18

Cena: 0 Kč
Počet stran: 16 stran
Periodicita: 12 čísel za rok
Náklad: 10 000 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4373
Regiony: Praha, Praha 18

Kontaktní osoba

Vít Vrbický

manažer inzerce

vit.vrbicky@ceskydomov.cz

603 786 170

Ceník inzerce
1/1

Zrcadlo 188 x 264 mm - 20 000 Kč

Spad 216 x 303 mm - 20 000 Kč

1/2 na šířku

Zrcadlo 188 x 130 mm - 11 000 Kč

1/2 na výšku

Zrcadlo 92 x 264 mm - 11 000 Kč

1/3 na šířku

Zrcadlo 188 x 130 mm - 7 670 Kč

1/4 na výšku

Zrcadlo 44 x 264 mm - 6 050 Kč

1/4 na šířku

Zrcadlo 188 x 63 mm - 6 050 Kč

1/4 roh

Zrcadlo 92 x 130 mm - 6 050 Kč

1/6 roh

Zrcadlo 92 x 86 mm - 4 410 Kč

1/8 na výšku

Zrcadlo 44 x 130 mm - 3 330 Kč

1/8 na šířku

Zrcadlo 188 x 30 mm - 3 330 Kč

1/8 roh

Zrcadlo 92 x 63 mm - 3 330 Kč

1/12 na výšku

Zrcadlo 44 x 86 mm - 2 540 Kč

1/16 na šířku

Zrcadlo 44 x 63 mm - 1 830 Kč

1/16 na výšku

Zrcadlo 92 x 30 mm - 1 830 Kč

Popis tiskoviny

Letňanské listy - Měsíčník městské části Praha 18 je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 18 a to 12 krát za rok v nákladu 10 000 ks na vydání. Letňanské listy stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 1 830 Kč.

Další reklamy v okolí

Letňanské listy

Měsíčník městské části Praha 18
0 Kč