kunraticky-zpravodaj

Kunratický zpravodaj

Cena: 0 Kč
Počet stran: 16 stran
Periodicita: 6 čísel za rok
Náklad: 3 800 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4392
Regiony: Praha, Praha 4

Kontaktní osoba

info@praha-kunratice.cz

244 102 214

Ceník inzerce


Inzerce

Celá strana

Zrcadlo 187 x 264 mm - 5 000 Kč

barevně

1/2 na šířku

Zrcadlo 187 x 130 mm - 2 500 Kč

barevně

1/3 na šířku

Zrcadlo 187 x 86 mm - 1 800 Kč

barevně

1/4 roh

Zrcadlo 91 x 130 mm - 1 250 Kč

barevně

1/6 roh

Zrcadlo 91 x 86 mm - 900 Kč

barevně

1/8 roh

Zrcadlo 91 x 62 mm - 750 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Kunratický zpravodaj je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 4 a to 6 krát za rok v nákladu 3 800 ks na vydání. Kunratický zpravodaj stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 750 Kč.

Další reklamy v okolí

5plus2 Praha a okolí

Nejčtenější týdeník v České republice
0 Kč

Vaše 4

Nezávislý měsíčník pro Prahu 4
0 Kč

Zpravodaj městské části Praha-Újezd

vydává MČ Praha-Újezd
0 Kč

Kunratický zpravodaj

0 Kč

Naše Praha 4

0 Kč

Tučňák

magazín 137 tisíc obyvatel městské části Praha 4
0 Kč

hodiny

Otakarova ulice, Praha (CTM-90481-90484)
0 Kč / měs.

hodiny

Horčičkova ulice, Praha (CTM-90441-90444)
0 Kč / měs.