kbelak

Kbelák

Zpravodaj městské části Praha 19

Cena: 0 Kč
Počet stran: 56 stran
Periodicita: 6 čísel za rok
Náklad: 3 000 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4383
Regiony: Praha, Praha 19

Kontaktní osoba

Michal Marel

kbelak@kbely.mepnet.cz

734 789 978

Ceník inzerce


Inzerce

Celá strana

Zrcadlo 186 x 262 mm - 3 920 Kč

barevně

1/2 na výšku

Zrcadlo 91 x 262 mm - 2 210 Kč

barevně

1/2 na šířku

Zrcadlo 186 x 129 mm - 2 210 Kč

barevně

1/4 roh

Zrcadlo 91 x 129 mm - 1 190 Kč

barevně

1/8 roh

Zrcadlo 91 x 63 mm - 790 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Kbelák - Zpravodaj městské části Praha 19 je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 19 a to 6 krát za rok v nákladu 3 000 ks na vydání. Kbelák stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 790 Kč.

Další reklamy v okolí

Čakovické noviny

Zpravodaj pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic
0 Kč

Satalický zpravodaj

občasník vydávaný městskou částí Praha-Satalice
0 Kč

Vinořský zpravodaj

Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř
0 Kč

Kbelák

Zpravodaj městské části Praha 19
0 Kč