jizni-listy-ostrava-jih

Jižní listy (Ostrava-Jih)

Zpravodaj ÚMOB Ostrava-Jih

Cena: 0 Kč
Počet stran: 24 stran
Periodicita: 11 čísel za rok
Náklad: 50 900 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4528
Regiony: Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský kraj, Ostrava-město (okres), Ostrava-město (okres), Ostrava (město)

Kontaktní osoba

Jiří Sachr

Manažer inzerce

jiri.sachr@ceskydomov.cz

608 832 606

Ceník inzerce


Inzerce

1/1 strany

Zrcadlo 188 x 264 mm - 35 000 Kč

Spad 216 x 303 mm - 35 000 Kč

barevně

1/2 strany

Zrcadlo 188 x 130 mm - 28 880 Kč

barevně

1/2 strany

Zrcadlo 92 x 264 mm - 28 880 Kč

barevně

1/3 strany

Zrcadlo 188 x 86 mm - 19 250 Kč

barevně

1/4 strany

Zrcadlo 188 x 63 mm - 13 420 Kč

barevně

1/4 strany

Zrcadlo 44 x 264 mm - 13 420 Kč

barevně

1/4 strany

Zrcadlo 92 x 130 mm - 13 420 Kč

barevně

1/6 strany

Zrcadlo 92 x 86 mm - 10 590 Kč

barevně

1/8 strany

Zrcadlo 188 x 30 mm - 7 720 Kč

barevně

1/8 strany

Zrcadlo 44 x 130 mm - 7 720 Kč

barevně

1/8 strany

Zrcadlo 92 x 63 mm - 7 720 Kč

barevně

1/12 strany

Zrcadlo 44 x 86 mm - 4 440 Kč

barevně

1/16 strany

Zrcadlo 92 x 30 mm - 3 200 Kč

barevně

1/16 strany

Zrcadlo 44 x 63 mm - 3 200 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Jižní listy (Ostrava-Jih) - Zpravodaj ÚMOB Ostrava-Jih je periodikum, které vychází v regionech Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský kraj, Ostrava-město (okres), Ostrava-město (okres), Ostrava (město) a to 11 krát za rok v nákladu 50 900 ks na vydání. Jižní listy (Ostrava-Jih) stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 3 200 Kč.

Další reklamy v okolí

Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák

0 Kč

Svinovský Hlasatel (Ostrava-Svinov)

List občanů Svinova
0 Kč

Starobělský zpravodaj

Ohlasy obecné a obecní
0 Kč

Slezskoostravské noviny

Měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava
0 Kč

RaB Noviny

Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice
0 Kč

Pustkovecký zpravodaj (Ostrava-Pustkovec)

Bezplatný čtvrtletník občanů městského obvodu Pustkovec
0 Kč

Proskovický Florián (Ostrava-Proskovice)

0 Kč

PRIO (Ostrava-Poruba)

Bezplatný měsíčník pro obyvatele městského obvodu Poruba
0 Kč

Polanský zpravodaj (Ostrava-Polanka nad Odrou)

Občasník městského obvodu Polanka nad Odrou
0 Kč

Pleso (Ostrava-Plesná)

Informační zpravodaj MOB Plesná
0 Kč