Hrádecko (Hrádek nad Nisou)

Měsíčník města Hrádku nad Nisou a jeho okolí

Cena: 0 Kč
Počet stran: 0 stran
Periodicita: 0 čísel za rok
Náklad: 1 000 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4782
Regiony: Regiony ČR, Liberecký kraj, Liberec, Harrachov

Kontaktní osoba

krupickova@muhradek.cz

482 411 431

Ceník inzerce

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. Termín uzávěrky do 25. dne předcházejícího měsíce před zveřejněním.


Inzerce

1/1 strany

černobíle

1/2 strany

černobíle

1/4 strany

černobíle

9 x 5 cm

černobíle

9 x 2,5 cm

černobíle

Popis tiskoviny

Hrádecko (Hrádek nad Nisou) - Měsíčník města Hrádku nad Nisou a jeho okolí je periodikum, které vychází v regionech Regiony ČR, Liberecký kraj, Liberec, Harrachov a to 0 krát za rok v nákladu 1 000 ks na vydání. Hrádecko (Hrádek nad Nisou) stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 121 Kč.

Další reklamy v okolí

Hrádecko (Hrádek nad Nisou)

Měsíčník města Hrádku nad Nisou a jeho okolí
0 Kč