Holické listy

Zpravodaj města Holic

Cena: 0 Kč
Počet stran: 0 stran
Periodicita: 11 čísel za rok
Náklad: 0 ks
Rozměry: 0 × 0 mm
Web: webová stránka
ID: 4710
Regiony: Regiony ČR, Pardubický kraj, Pardubice, Bystré

Kontaktní osoba

holickelisty@seznam.cz

466 920 476

Ceník inzerce
Popis tiskoviny

Holické listy - Zpravodaj města Holic je periodikum, které vychází v regionech Regiony ČR, Pardubický kraj, Pardubice, Bystré a to 11 krát za rok v nákladu 0 ks na vydání. Holické listy stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 0 Kč.

Další reklamy v okolí

Holické listy

Zpravodaj města Holic
0 Kč