Dašické ozvěny

Cena: 0 Kč
Počet stran: 0 stran
Periodicita: 6 čísel za rok
Náklad: 0 ks
Rozměry: 0 × 0 mm
Web: webová stránka
ID: 5081
Regiony: Regiony ČR, Pardubický kraj, Pardubice, Jevíčko

Kontaktní osoba

knihovna.dasice@volny.cz, mesto@dasice.cz

466 950 073, 466 799 411

Ceník inzerce
1/1 strany

1/2 strany

1/4 strany

Popis tiskoviny

Dašické ozvěny je periodikum, které vychází v regionech Regiony ČR, Pardubický kraj, Pardubice, Jevíčko a to 6 krát za rok v nákladu 0 ks na vydání. Dašické ozvěny stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 250 Kč.

Další reklamy v okolí

Dašické ozvěny

0 Kč