dablicky-zpravodaj

Ďáblický zpravodaj

Měsíčník městské části Praha–Ďáblice

Cena: 0 Kč
Počet stran: 12 stran
Periodicita: 11 čísel za rok
Náklad: 1 500 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4389
Regiony: Praha, Praha 8

Kontaktní osoba

zpravodaj@dablice.cz

Ceník inzerce


Inzerce

Prostřední dvojstrana

Spad 420 x 297 mm - 12 000 Kč

barevně

Celá strana

Zrcadlo 183 x 272 mm - 6 000 Kč

Spad 210 x 297 mm - 6 000 Kč

barevně

1/2 na šířku

Zrcadlo 183 x 135 mm - 3 500 Kč

Spad 210 x 148 mm - 3 500 Kč

barevně

1/2 na výšku

Zrcadlo 89 x 272 mm - 3 500 Kč

Spad 105 x 297 mm - 3 500 Kč

barevně

1/3 na výšku

Zrcadlo 89 x 272 mm - 2 500 Kč

Spad 105 x 297 mm - 2 500 Kč

barevně

1/3 na šířku

Zrcadlo 183 x 90 mm - 2 500 Kč

Spad 210 x 99 mm - 2 500 Kč

barevně

1/4 roh

Zrcadlo 89 x 135 mm - 1 800 Kč

barevně

1/4 na šířku

Zrcadlo 183 x 68 mm - 1 800 Kč

Spad 210 x 74 mm - 1 800 Kč

barevně

Dvousloupec

Zrcadlo 120 x 180 mm - 5 000 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Ďáblický zpravodaj - Měsíčník městské části Praha–Ďáblice je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 8 a to 11 krát za rok v nákladu 1 500 ks na vydání. Ďáblický zpravodaj stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 1 800 Kč.

Další reklamy v okolí

5plus2 Praha a okolí

Nejčtenější týdeník v České republice
0 Kč

Chaberský zpravodaj

periodický tisk územního samosprávného celku
0 Kč

Březiněveský zpravodaj

Čtvrtletník městské části Praha-Březiněves
0 Kč

Ďáblický zpravodaj

Měsíčník městské části Praha–Ďáblice
0 Kč

Naše Praha 8

0 Kč

Osmička

měsíčník Městské části Praha 8
0 Kč