Chrastavské listy (Chrastava)

Měsíční zpravodaj Městského úřadu v Chrastavě

Cena: 15 Kč
Počet stran: 0 stran
Periodicita: 11 čísel za rok
Náklad: 550 ks
Rozměry: 0 × 0 mm
Web: webová stránka
ID: 4783
Regiony: Regiony ČR, Liberecký kraj, Liberec, Jablonec nad Jizerou

Kontaktní osoba

listy@chrastava.cz

485 143 348

Ceník inzerce

Plošná inzerce pro místní firmy 6 Kč/cm2, pro ostatní firmy 8 Kč/cm2. Uzávěrka každého čísla je vždy 22. dne předcházejícího měsíce.




Popis tiskoviny

Chrastavské listy (Chrastava) - Měsíční zpravodaj Městského úřadu v Chrastavě je periodikum, které vychází v regionech Regiony ČR, Liberecký kraj, Liberec, Jablonec nad Jizerou a to 11 krát za rok v nákladu 550 ks na vydání. Chrastavské listy (Chrastava) stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 0 Kč.

Další reklamy v okolí

Chrastavské listy (Chrastava)

Měsíční zpravodaj Městského úřadu v Chrastavě
15 Kč