chabersky-zpravodaj

Chaberský zpravodaj

periodický tisk územního samosprávného celku

Cena: 0 Kč
Počet stran: 8 stran
Periodicita: 0 čísel za rok
Náklad: 0 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4391
Regiony: Praha, Praha 8

Kontaktní osoba

inzerce@dchabry.cz

283 852 858, 604 976 653

Ceník inzerce


Inzerce

Celá strana

Zrcadlo 195 x 280 mm - 6 000 Kč

barevně

1/2 na šířku

Zrcadlo 195 x 130 mm - 3 000 Kč

barevně

1/4 roh

Zrcadlo 95 x 135 mm - 1 500 Kč

barevně

1/8 roh

Zrcadlo 95 x 70 mm - 750 Kč

barevně

1/16 roh

Zrcadlo 50 x 60 mm - 400 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Chaberský zpravodaj - periodický tisk územního samosprávného celku je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 8 a to 0 krát za rok v nákladu 0 ks na vydání. Chaberský zpravodaj stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 400 Kč.

Další reklamy v okolí

5plus2 Praha a okolí

Nejčtenější týdeník v České republice
0 Kč

Chaberský zpravodaj

periodický tisk územního samosprávného celku
0 Kč

Březiněveský zpravodaj

Čtvrtletník městské části Praha-Březiněves
0 Kč

Ďáblický zpravodaj

Měsíčník městské části Praha–Ďáblice
0 Kč

Naše Praha 8

0 Kč

Osmička

měsíčník Městské části Praha 8
0 Kč