cakovicke-noviny

Čakovické noviny

Zpravodaj pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic

Cena: 0 Kč
Počet stran: 30 stran
Periodicita: 11 čísel za rok
Náklad: 0 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4405
Regiony: Praha, Praha 19

Kontaktní osoba

inzerce@cakovice.cz.

283 061 426, 283 061 417

Ceník inzerce


Inzerce

1/1 stránky

Zrcadlo 185 x 272 mm - 6 120 Kč

barevně

1/2 na šířku

Zrcadlo 185 x 136 mm - 3 060 Kč

barevně

1/3 na výšku

Zrcadlo 59 x 272 mm - 2 040 Kč

barevně

1/3 na šířku

Zrcadlo 185 x 90 mm - 2 025 Kč

barevně

1/3 roh

Zrcadlo 122 x 136 mm - 2 040 Kč

barevně

1/6 na výšku

Zrcadlo 59 x 136 mm - 1 020 Kč

barevně

1/9 na šířku

Zrcadlo 122 x 45 mm - 675 Kč

barevně

1/18 roh

Zrcadlo 59 x 45 mm - 340 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Čakovické noviny - Zpravodaj pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 19 a to 11 krát za rok v nákladu 0 ks na vydání. Čakovické noviny stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 340 Kč.

Další reklamy v okolí

Čakovické noviny

Zpravodaj pro občany Čakovic, Miškovic a Třeboradic
0 Kč

Satalický zpravodaj

občasník vydávaný městskou částí Praha-Satalice
0 Kč

Vinořský zpravodaj

Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř
0 Kč

Kbelák

Zpravodaj městské části Praha 19
0 Kč