brezinevesky-zpravodaj

Březiněveský zpravodaj

Čtvrtletník městské části Praha-Březiněves

Cena: 0 Kč
Počet stran: 8 stran
Periodicita: 4 čísel za rok
Náklad: 0 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4390
Regiony: Praha, Praha 8

Kontaktní osoba

inzerce@brezineves.cz

608 880 106

Ceník inzerce
Popis tiskoviny

Březiněveský zpravodaj - Čtvrtletník městské části Praha-Březiněves je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 8 a to 4 krát za rok v nákladu 0 ks na vydání. Březiněveský zpravodaj stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 0 Kč.

Další reklamy v okolí

5plus2 Praha a okolí

Nejčtenější týdeník v České republice
0 Kč

Chaberský zpravodaj

periodický tisk územního samosprávného celku
0 Kč

Březiněveský zpravodaj

Čtvrtletník městské části Praha-Březiněves
0 Kč

Ďáblický zpravodaj

Měsíčník městské části Praha–Ďáblice
0 Kč

Naše Praha 8

0 Kč

Osmička

měsíčník Městské části Praha 8
0 Kč