rab-noviny

RaB Noviny

Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice

Cena: 0 Kč
Počet stran: 12 stran
Periodicita: 12 čísel za rok
Náklad: 0 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4535
Regiony: Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský kraj, Ostrava-město (okres), Ostrava-město (okres), Ostrava (město), Ostrava - Radvanice a Bartovice

Kontaktní osoba

Bc. Šárka Krkošková

skrkoskova@radvanice.ostrava.cz

+420 599 416 100

Ceník inzerce


Inzerce

1/1 stránky

Zrcadlo 190 x 267 mm - 4 000 Kč

1/2 stránky

Zrcadlo 190 x 130 mm - 2 000 Kč

1/4 stránky

Zrcadlo 92 x 130 mm - 1 000 Kč

1/8 stránky

Zrcadlo 92 x 62 mm - 500 Kč

1/16 stránky

Zrcadlo 42 x 62 mm - 250 Kč

Popis tiskoviny

RaB Noviny - Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice je periodikum, které vychází v regionech Moravskoslezský kraj, Moravskoslezský kraj, Ostrava-město (okres), Ostrava-město (okres), Ostrava (město), Ostrava - Radvanice a Bartovice a to 12 krát za rok v nákladu 0 ks na vydání. RaB Noviny stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 250 Kč.

Další reklamy v okolí

RaB Noviny

Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice
0 Kč