Rohožník

Dubečský zpravodaj

Cena: 0 Kč
Počet stran: 16 stran
Periodicita: 5 čísel za rok
Náklad: 1 800 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4399
Regiony: Praha 15

Kontaktní osoba

slabihoudova@praha-dubec.cz

Ceník inzerce

Černobílý inzerát o 1/3 levnější.


Inzerce

1/1 strany

Zrcadlo 190 x 270 mm - 3 000 Kč

barevně

2/3 na šířku

Zrcadlo 190 x 180 mm - 2 025 Kč

barevně

1/2 na šířku

Zrcadlo 190 x 130 mm - 1 500 Kč

barevně

1/3 na šířku

Zrcadlo 190 x 86 mm - 975 Kč

barevně

1/4 na šířku

Zrcadlo 190 x 64 mm - 750 Kč

barevně

1/4 roh

Zrcadlo 94 x 130 mm - 750 Kč

barevně

1/8 roh

Zrcadlo 94 x 64 mm - 375 Kč

barevně

1/16 roh

Zrcadlo 46 x 64 mm - 188 Kč

barevně

1/16 na šířku

Zrcadlo 94 x 31 mm - 188 Kč

barevně

1/24 roh

Zrcadlo 46 x 42 mm - 98 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Rohožník - Dubečský zpravodaj je periodikum, které vychází v regionech Praha 15 a to 5 krát za rok v nákladu 1 800 ks na vydání. Rohožník stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 98 Kč.

Další reklamy v okolí

5plus2 Praha a okolí

Nejčtenější týdeník v České republice
0 Kč

Rohožník

Dubečský zpravodaj
0 Kč

Měcholupský zpravodaj

Zpravodaj Městské části Praha - Dolní Měcholupy
0 Kč

Štěrboholské listy

Periodický tisk územně samosprávního celku
0 Kč

Petrovický zpravodaj

Periodikum městské části Praha – Petrovice
0 Kč

Hlasatel (Praha 15)

Zpravodaj městské části Praha 15
0 Kč