sterboholske-listy

Štěrboholské listy

Periodický tisk územně samosprávního celku

Cena: 0 Kč
Počet stran: 28 stran
Periodicita: 4 čísel za rok
Náklad: 0 ks
Rozměry: 148 × 210 mm
Web: webová stránka
ID: 4388
Regiony: Praha, Praha 15

Kontaktní osoba

sterboholy@zris.mepnet.cz

272 700 453

Ceník inzerce


Inzerce

Celá strana

Spad 148 x 210 mm - 2 000 Kč

barevně

2/3 strany

Spad 148 x 140 mm - 1 350 Kč

barevně

1/2 na šířku

Spad 148 x 105 mm - 1 000 Kč

barevně

1/3 na šířku

Zrcadlo 130 x 97 mm - 650 Kč

Spad 148 x 105 mm - 650 Kč

barevně

1/4 na šířku

Zrcadlo 130 x 67 mm - 500 Kč

barevně

1/8 roh

Zrcadlo 62 x 67 mm - 250 Kč

barevně

1/16 roh

Zrcadlo 62 x 31 mm - 125 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Štěrboholské listy - Periodický tisk územně samosprávního celku je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 15 a to 4 krát za rok v nákladu 0 ks na vydání. Štěrboholské listy stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 125 Kč.

Další reklamy v okolí

5plus2 Praha a okolí

Nejčtenější týdeník v České republice
0 Kč

Rohožník

Dubečský zpravodaj
0 Kč

Měcholupský zpravodaj

Zpravodaj Městské části Praha - Dolní Měcholupy
0 Kč

Štěrboholské listy

Periodický tisk územně samosprávního celku
0 Kč

Petrovický zpravodaj

Periodikum městské části Praha – Petrovice
0 Kč

Hlasatel (Praha 15)

Zpravodaj městské části Praha 15
0 Kč