petrovicky-zpravodaj

Petrovický zpravodaj

Periodikum městské části Praha – Petrovice

Cena: 0 Kč
Počet stran: 32 stran
Periodicita: 5 čísel za rok
Náklad: 2 700 ks
Rozměry: 210 × 297 mm
Web: webová stránka
ID: 4387
Regiony: Praha, Praha 15

Kontaktní osoba

Ing. R. Vaculíková

vaculikova@prahapetrovice.cz

274 860 731

Ceník inzerce


Inzerce

Celá strana

Zrcadlo 185 x 240 mm - 5 000 Kč

barevně

2/3 strany

Zrcadlo 185 x 180 mm - 3 300 Kč

barevně

1/2 na šířku

Zrcadlo 185 x 120 mm - 2 500 Kč

barevně

1/3 na šířku

Zrcadlo 185 x 90 mm - 1 650 Kč

barevně

1/4 roh

Zrcadlo 90 x 120 mm - 1 250 Kč

barevně

1/8 roh

Zrcadlo 90 x 57 mm - 625 Kč

barevně

1/16 na šířku

Zrcadlo 90 x 30 mm - 320 Kč

barevně

1/24 roh

Zrcadlo 59 x 26 mm - 160 Kč

barevně

Popis tiskoviny

Petrovický zpravodaj - Periodikum městské části Praha – Petrovice je periodikum, které vychází v regionech Praha, Praha 15 a to 5 krát za rok v nákladu 2 700 ks na vydání. Petrovický zpravodaj stojí 0 Kč a je možné v ní objednat reklamu již od 160 Kč.

Další reklamy v okolí

5plus2 Praha a okolí

Nejčtenější týdeník v České republice
0 Kč

Rohožník

Dubečský zpravodaj
0 Kč

Měcholupský zpravodaj

Zpravodaj Městské části Praha - Dolní Měcholupy
0 Kč

Štěrboholské listy

Periodický tisk územně samosprávního celku
0 Kč

Petrovický zpravodaj

Periodikum městské části Praha – Petrovice
0 Kč

Hlasatel (Praha 15)

Zpravodaj městské části Praha 15
0 Kč